02-722-9661-5 service@greethailand.com
 • greethailand greethailand greethailand

  CUSTOMER SERVICES

  OUR SERVICES

  การบริการหลังการขาย

  เงื่อนไขการรับประกัน
  • การรับประกันนี้ไม่ได้รวมถึงอะไหล่ที่เป็นชิ้นส่วนของ โครง ฝา และ ส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก
  • บริษัทฯไม่มีนโยบายในการรับคืนแฟนคอลย์ และหรือคอนเดนซิ่ง ทั้งชุด
  • บริษัทฯจะรับประกันเฉพาะอะไหล่ที่ชำรุดบกพร่องที่เกิดจากคุณภาพของอะไหล่หรือข้อบกพกร่องจากการผลิต เท่านั้น
  • บริษัทฯให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
  • การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาหตุดังต่อไปนี้
  • การใช้งานผิดวิธี
  • การติดตั้งที่ไม่ได้รับการแนะนำ อบรม จากทางบริษัทฯ
  • ระบบน้ำยาสกปรกจาก เขม่า ฝุ่น หิน ทราย เป็นต้น
  • การแก้ไขดัดแปลงอะไหล่ อุปกรณ์ โดยผู้ใช้หรือช่างที่ขาดความชำนาญ
  • สัตว์ เช่น มด หนู สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลงอื่นๆ เป็นต้น เข้าไปภายในเครื่อง และทำลายอุปกรณ์จนชำรุดเสียหาย
  • การเคลื่อนย้ายและขนส่งหลังจากได้รับมอบสินค้าแล้ว
  • เกิดการเสื่อมสภาพหรือเสียหายเนื่องจากขาดการบำรุงรักษา เช่น เกิดสนิม สีซีดจางเพราะสารเคมี หรือตั้งวางไว้ในที่ไม่สมควร (เช่น บริเวณริมรางระบายน้ำที่มีการเน่าเสีย บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง เป็นต้น)
  • เกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม, ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว ฯลฯ 
  • ปัญหาจากระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ไฟตก ไฟเกิน
   

   

  ระยะเวลารับประกันสินค้า
   
  A. ระยะเวลาการรับประกันเครื่องปรับอากาศภายในที่พักอาศัย Wall Type (ติดผนัง)
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
  • รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า     5 ปี
  B. ระยะเวลาการรับประกันเครื่องปรับอากาศภายในที่พักอาศัย U Match (ตั้งแขวน+4ทิศทาง)
  • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี
  • รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า   5 ปี

  C. ระยะเวลาการรับประกันเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่

  • รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี
  • รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า   2 ปี

  D. ระยะเวลาการรับประกันเครื่องฟอกอากาศ

  • รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้า 1 ปี
   
   
   
  การตรวจสอบระยะเวลาประกัน
   
  2.1 ตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงิน
        การรับประกันจะเริ่มต้นจากวันที่ลูกค้าซื้อและติดตั้งแล้วเสร็จ ซึ่งระยะเวลาการรับประกันจะแตกต่างกันตามประเภทของสินค้านั้นๆ โดยตรวจสอบจากบัตรรับประกันสินค้า (วันสิ้นสุดการรับประกันให้ถือวันสุดท้ายของเดือนสุดท้ายเป็นวันสิ้นสุดการรับประกัน)
  2.2 กรณีไม่มีใบเสร็จรับเงิน
        การรับประกันจะเริ่มต้นนับจากวันที่บริษัทส่งสินค้า ให้กับตัวแทนจำหน่าย ตามเอกสารส่งสินค้าของบริษัท แล้วเพิ่มระยะเวลาจากวันที่ส่งสินค้าไปอีก 6 เดือน
       หมายเหตุ หากหลังจากรวมระยะเวลา 6 เดือนข้างต้นและระยะเวลารับประกัน  
   
   
   
  การสั่งซื้ออะไหล่
   
  บริษัท กรี อิเลคทริค(ไทยแลนด์) ได้มีการจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่ สำหรับตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการฯ เพื่อการสั่งซื้อไว้บริการ หรือขายต่อให้ลูกค้า โดยมีรายละเอียดการสั่งซื้อดังนี้
  1. ราคาและรายการ (Parts Price List)
      ท่านสามารถสอบถาม ราคาชิ้นส่วนอะไหล่ได้ที่ 02-722-9661-5, อีเมล์ sparepart@greethailand.com
      โดยจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ที่ต้องการ เช่น รุ่น และ Serial Number  ของเครื่องที่จะนำชิ้นส่วน
      นั้นๆ ไปประกอบ จากนั้นทางบริษัท กรีฯ จะทำเป็นใบเสนอราคาส่งกลับไป เพื่อให้ลูกค้า ยืนยันการสั่งซื้อกลับมา
  2. การสั่งซื้ออะไหล่
      สามารถจะดำเนินการสั่งซื้อทางโทรสารหมายเลข 02-722-7561, อีเมล์ sparepart@greethailand.com
  3. การจัดส่ง
      ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการใหญ่ หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง  หรือจัดส่ง โดยบริษัทขนส่งเอกชน หรือ บ.ไปรษณีย์ไทย
  4. การชำระเงิน
       การชำระเงินสำหรับการซื้ออะไหล่จะต้องเป็นเงินสดหรือโอนผ่านทางธนาคารพร้อมแนบใบสลิปการโอนเงินที่โทรสาร 02-722-7561 (ยกเว้นศูนย์บริการฯที่ได้รับเครดิตตามนโยบายของบริษัทกรี ฯ)
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
       บริษัท กรีฯ จะจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับใบสั่งซื้อพร้อมใบสลิปการโอนเงินภาย 2 วันทำการ
  • สัญญาบริการ

  การบริการสำหรับสินค้า “สัญญาบริการ” (Service Contact)

  • การรับบริการในกรณีที่ลูกค้าได้ทำ สัญญาบริการ ไว้กับบริษัท กรีฯ เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ จะได้รับการยกเว้นการเรียกเก็บ ค่าบริการ แต่ลูกค้ายังคงต้องชำระในส่วน ค่าอะไหล่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่จะได้รับส่วนลด ซึ่งส่วนลดจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้คือ
  • สัญญาบริการ ระยะเวลา 1 ปี ได้รับส่วนลด 10%
  • สัญญาบริการ ระยะเวลา 2 ปี ได้รับส่วนลด 15%
   
   

   

  Today
  130
  This Month
  6,681
  Total
  251,917
  Copyright : 2014 Greethailand.com
  Web design by cw.in.th